• Vernieuwen website

  De website pgraad.com wordt binnen afzienbare tijd volledig vernieuwd.
  De website wordt gebruiksvriendelijker, interactiever en functioneler.
  Tot die tijd blijft deze website in de lucht.
  Zodra er meer nieuws is, zal dat hier verschijnen
 • Uitnodiging en programma 7e Brabantse Inspiratie- en Kennisdag Dementie
  Klik hier voor de uitnodiging met het uitgebreide programma.
 • uitnodiging 7de kennisdag
 • 5 november 2015 Houd deze datum alvast vrij!
   7e Brabantse  Inspiratie – en Kennisdag Dementie
  ‘Eigen kracht en sociaal netwerk in dementievriendelijke gemeenschappen’
  Datum          : donderdag 5 november 2015
  Locatie         : Koning Willem II-stadion, Goirlese Weg 34, 5026 PC, Tilburg
  Tijd              : van 09.00 uur tot 16.30 uur
 • In een  sterk vergrijzend  Noord-Brabant is dementie een actueel vraagstuk.
  De toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in de zorgwetgeving,  maken  kennisdeling en verspreiding op het gebied van dementie noodzakelijk. Beter omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers is en blijft de komende jaren een uitdaging voor de héle samenleving. Daarom organiseert de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (PGraad) samen met Zet voor de zevende keer een inspiratie -en kennisdag over dementie, omdat het nodig blijft!
  Het thema dit jaar  is ‘Eigen kracht en sociaal netwerk in dementievriendelijke gemeenschappen’.
 • Programma 5 november
  Harrie Kemps, voorzitter van de PGraad opent de dag waarna  Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work  bij Fontys en Theo Poiesz,  hoogleaar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management verbonden aan TIAS, beide een  lezing verzorgen.Tijdens de lunchpauze krijgen studenten van diverse onderwijsinstellingen het podium; met interactieve posterpresentaties tonen  zij de resultaten van hun onderzoek naar dementie.Voor het middagprogramma zijn we erin geslaagd een gevarieerd aanbod van 23 workshops te programmeren.  De dag wordt afgesloten  met een  theater voorstelling over dementie: “De Bovenkamer”, van Thomas Borggreve.Begin september 2015 ontvangt u de uitnodiging met het definitieve programma en wijze van inschrijving. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor deze Brabantse Inspiratie- en Kennisdag Dementie. Als u andere geïnteresseerden attendeert op deze kennisdag vernemen wij dit graag, zodat wij ook hen kunnen uitnodigen. Mailt u dan de N.A.W.(naam, adres woonplaats )-gegevens van deze belangstellenden door aan Caroline van Dongen: cdongen@wijzijnzet.nl
 • Wij zien u graag op 5 november!
 • 10 juli 2015
  Op vrijdag 3 juli j.l. heeft Omroep Brabant een kort interview met projectleider
  PGraad Wies Arts opgenomen voor een item over de Dementievriendelijke gemeenten
  in Noord-Brabant.
  Volg de link hieronder naar de webpagina van Omroep Brabant met het item.
  Hier is zowel een filmpje als geluidsfragment te vinden.

Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie


De Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie is een Brabants kennis- of expertisenetwerk, waarin naast doelgroepbelangenbehartigers (Alzheimerafdelingen) alle disciplines op het gebied van psychogeriatrie, middels deskundige sleutelfiguren uit de verschillende sectoren, zijn vertegenwoordigd.

Dementie is een van de grote maatschappelijke vraagstukken nu en in de toekomst. Zeker in een sterk vergrijzende provincie als Noord-Brabant is dit vraagstuk zeer actueel en zal, mede gezien de toename van de doelgroep en de afname van het potentieel aan mantelzorg (familiezorgers) en de ontwikkelingen in de zorg (en zorgwetgeving), de komende decennia hoog op de agenda blijven.

De Programmaraad wil medeverantwoordelijkheid dragen voor het aanpakken van dit grote maatschappelijke vraagstuk. Haar rol in deze is:

 • signaleren;
 • agenderen;
 • adviseren;
 • op vraag van lokale overheden (tijdelijk) ondersteuning bieden in ontwikkelingstrajecten;
 • met het veld nieuwe oplossingen mee ontwikkelen of implementatie hier van stimuleren.

Het programma Zorgvernieuwing Psychogeriatrie richt zich op

 • verbetering van de zorg voor de thuiswonende mensen met dementie;
 • verbetering van het wonen met zorg voor niet meer thuiswonende patiënten;
 • versterking van de mantelzorg;
 • verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het werk van de Programmaraad wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.